Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พุทิชัย    
นามสกุล
ดอนม่วงไพร
เพศ
ชาย
สังกัด
กาญจนบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 วู้ดบอลนับจำนวนเกท
  แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 วู้ดบอลนับจำนวนเกท
  แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 วู้ดบอลนับจำนวนเกท
  แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย
 วู้ดบอลนับจำนวนเกท
  แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 วู้ดบอลนับจำนวนเกท
  แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
24/08/2566
 วู้ดบอลนับจำนวนเกท
  แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย
28/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  1  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย