Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
ตารางการสรุปการชิงเหรียญ
   
     
       กีฬา 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 รวม
2
5
7
        กรีฑา
12
16
11
8
2
49
        กอล์ฟ
4
4
4
2
6
6
3
10
6
25
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
3
3
5
23
1
3
2
6
2
2
2
2
8
2
2
4
2
2
2
1
7
2
2
        ซูโม่
14
14
4
2
2
8
2
2
        เทคบอล
4
4
4
6
6
6
5
27
        เทนนิส
2
2
3
7
2
2
3
7
        บริดจ์
1
1
2
2
6
2
2
4
1
1
1
1
1
1
6
2
5
7
1
1
1
3
4
16
20
        เปตอง
3
2
2
2
9
10
10
20
        ฟันดาบ
2
2
2
2
2
2
12
1
1
        ฟุตซอล
2
2
        ฟุตบอล
2
2
7
11
18
8
8
8
8
6
38
18
18
6
9
9
12
12
48
        ยิงธนู
14
14
        ยิงปืน
4
4
1
3
4
2
4
3
25
7
7
8
22
3
5
5
4
1
3
4
25
        ยูโด
5
5
5
5
4
24
9
9
7
7
32
2
1
3
14
18
10
42
4
4
3
2
13
2
2
1
2
2
9
        ลีลาศ
7
8
15
2
2
2
2
7
7
7
8
6
7
42
        วูซู
7
7
7
7
7
7
6
34
2
2
4
1
1
2
4
3
3
2
8
1
2
3
5
9
8
10
6
38
        ฮอกกี้
4
4
4
4
4
4
4
4
2
18
            รวม
15
41
58
71
63
60
46
63
43
51
55
58
50
83
51
12
820
 
  Print ตารางการชิงเหรียญ Print ตารางการชิงเหรียญ
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย