Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
ผลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา กีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ Logo & Mascot ชื่อเกมส์การแข่งขัน
47   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
"ศรีสะเกษเกมส์"
ระหว่างวันที่ 5 -25 มีนาคม 2565 www.sisaketgames.sat.or.th
46   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46
"เจียงฮายเกมส์"
"มิตรภาพ และความภาคภูมิใจ" ระหว่างวันที่ 18 -28 พฤศจิกายน 2561 www.chiangraigames.sat.or.th
45   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45
"สงขลาเกมส์"
"เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 20 -30 มิถุนายน 2560 www.songkhlagames.sat.or.th
44   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44
"นครสวรรค์เกมส์"
ระหว่างวันที่ 11 -21 ธันวาคม 2558 www.nakhonsawangames44.sat.or.th
43      การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43
"นครราชสีมาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9 -19 ธันวาคม 2557 www.nakhonratchasimagames43.sat.or.th
42      การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42
"สุพรรณบุรีเกมส์"
ระหว่างวันที่ 5 -15 มกราคม 2557 www.suphanburigames42.sat.or.th
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย