Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
 
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ตะกร้อลอดห่วง ทีมชาย (กติกาไทย) 
รอบแรก   คู่ที่ 3
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11:20 น.
สนาม
โรงยิมรวมใจพัก 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
 
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
ลำดับ
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
1460
1
2
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
875
2
 
     
   
     
     
     
กาญจนบุรีเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย