Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบคัดเลือก  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13:45 น.
สนาม
หอประชุมกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
จิตตกานต์  ปัจฉิมสวัสดิ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
พีรชา  สุริยา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วิทยา  วิริยะมนต์ชัย
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อภิสัย  มากไมตรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ภัทร์นฤน  กิจการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ธเนษฐ  ชวาลสันตติ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
35.66
1
4
สหสัญญ์  ลีวรวัฒน์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
วัชรพล  เจียมจิตตน
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กฤษดา  พรมจักร์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
อัษฎางค์  เรียมศรี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
30.66
2
1
ตฤณ  แก้วเกตุ
อุดรธานี
อุดรธานี
พัชรพล  สารมานิตย์
อุดรธานี
อุดรธานี
พีระพัฒน์  พิกุลรัตน์
อุดรธานี
อุดรธานี
สุรพล  อริยประยูร
อุดรธานี
อุดรธานี
สมชาย  รุ่งสถิต
อุดรธานี
อุดรธานี
ไพโรจน์  สิรวัฒนากุล
อุดรธานี
อุดรธานี
13.68
3
3
ศุภรักษ์  มั่นกตัญญู
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ชัยสิทธิ์  เย็นเยือก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ณฐพงศ์  กาวน
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ชญานิศ  ฉิมบุรุษ
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ปทิตตา  กลิ่นรอด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ภูปกรณ์  กลิ่นรอด
พิษณุโลก
พิษณุโลก
0
4
 
     
   
 
กาญจนบุรีเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย