Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมหญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น.
สนาม
หอประชุมกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
1
นัณท์ลภัส  อิทธินิธิกานต์กุล
ราชบุรี
ราชบุรี
ณัฐรวี  บุญพร
ราชบุรี
ราชบุรี
ปาจรีย์  อภิชิตพงศ์พันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
รดา  วิสัยจร
ราชบุรี
ราชบุรี
กอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา
ราชบุรี
ราชบุรี
สุภางค์  เมฆจรัส
ราชบุรี
ราชบุรี
18.87
1
3
สุภัสราพร  นันทโชว์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุธิตา  อินทร์ศรีลา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
วนิดา  เกตุสกุล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ธนพร  ริมหนองอ่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มัณฑณี  ใหญ่สว่าง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์  นำชัยศิริ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
18.17
2
4
ปรีชญา  วรศิริ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
วิรียา  แสงภักดิ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สโรชา  รัตนวงศ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฐาปนี  ไชยสิงห์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
พรรณอร  กงพะลี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ภคนันท์  ธัญจิรานุกูล
ขอนแก่น
ขอนแก่น
1.83
3
2
นงลักษณ์  วงศ์ปั้น
กระบี่
กระบี่
กัญญา  เอื้อสกุลเกียรติ
กระบี่
กระบี่
ชญานิษฐ์  หนูรูปงาม
กระบี่
กระบี่
กนกพร  ดำเนินงาม
กระบี่
กระบี่
ชุติกาญจน์พัฒห์  สุทธินวล
กระบี่
กระบี่
ชัชภัช  รัตน์นำใจชน
กระบี่
กระบี่
1.13
4
 
     
   
 
กาญจนบุรีเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย