Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ บริดจ์ 
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.
สนาม
หอประชุมกิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 
   
No.
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
อันดับ
2
แอน  มาลากุล ณ อยุธยา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ธีรศักดิ์  จิตต์งามกุศล
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
กิรวัฒน์  ลิ้มสินโสภณ
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ธฤตชลธร  ชดช้อย
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ภาวิณี  สิทธิเจริญสวัสดิ์
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
อัษฎางค์  เรียมศรี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
78
Gold
1
1
สุทธิภัทร  วิชานุวัฒน์
นครปฐม
นครปฐม
ศิรดา  เลิศพิมลชัย
นครปฐม
นครปฐม
พลอยไพลิน  อุทัย
นครปฐม
นครปฐม
โมนา  จุลสุคนธ์
นครปฐม
นครปฐม
วันชัย  ด่านวชิรา
นครปฐม
นครปฐม
สัมพันธ์  สุริยานุสรณ์
นครปฐม
นครปฐม
56
Silver
2
 
     
   
 
กาญจนบุรีเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย