Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08:40 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
5
กาญจนบุรี
2120
อารีรัตน์  อินทดิษฐ
กาญจนบุรี
15.42
Gold
1
15
กาญจนบุรี
2119
อาทิมา  เสาวไพบูลย์
กาญจนบุรี
12.37
Silver
2
14
สงขลา
2318
ประภาวดี  แก้วทอง
สงขลา
12.07
Bronze
3
6
นนทบุรี
2026
ทักษพร  สมัยกลาง
นนทบุรี
11.19
4
1
ชุมพร
2308
ศิริรัตน์  สัสดีเมือง
ชุมพร
11.05
5
8
อำนาจเจริญ
2215
อังคณา  พิมพ์ทอง
อำนาจเจริญ
10.51
6
7
นครศรีธรรมราช
2599
กมลชนก  มณีพรหม
นครศรีธรรมราช
10.44
7
9
แพร่
2378
ภัทรวดี  เขียวบุตร
แพร่
09.90
8
2
พิษณุโลก
2413
จรรยา  พลชัยยา
พิษณุโลก
09.78
9
4
นครสวรรค์
2089
พศิกา  กุลพรศักดิ์
นครสวรรค์
09.39
10
12
แพร่
2377
ปริตา  พุทธลก
แพร่
09.13
11
10
นครพนม
2251
กมลพรรณ  วงศ์พระไกร
นครพนม
09.04
12
11
อุทัยธานี
2093
เกวลิน  ลพประเสริฐ
อุทัยธานี
08.90
13
13
สุราษฎร์ธานี
2284
ธนภรณ์  ชูเชื้อ
สุราษฎร์ธานี
08.54
14
3
อ่างทอง
2069
กัลยา  พาลี
อ่างทอง
08.39
15
   


                    กาญจนบุรีเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย