Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา คาราเต้ ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2)  
รอบสอง  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 
   
No.
นักกีฬา
R1
Extra
Result
Remark
1
RED
เฉลิมพล  ผิวละเอียด
กระบี่
กระบี่
RED
พงศพัศ  อินทรวิเชียร
กระบี่
กระบี่
RED
ทรงวุฒิ  หมุนแทน
กระบี่
กระบี่
RED
วรกานต์  โสดา
กระบี่
กระบี่
RED
ธีรพงษ์  กิ่งจันทร์
กระบี่
กระบี่
RED
วงศ์พัทธ์  ยอดโรจน์
กระบี่
กระบี่
RED
ศุภกร  แสงสุวรรณ
กระบี่
กระบี่
3
0
WIN
2
BLUE
ศุภชัย  ไฉนงุ้น
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
BLUE
รัชชานนท์  บุญโทน
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
BLUE
ณัฐปกรณ์  ไฉนงุ้น
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
BLUE
ณัฐวุฒิ  สุวะรัตน์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
1
0
LOST
 
     
     
     
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย