Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา คาราเต้  ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1) 
รอบสอง  
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุมกัลปพฤกษ์โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 
   
No.
นักกีฬา
R1
Extra
Result
Remark
1
ธนาภา  ปิศิลป์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
RED
ธนัญญา  ปิศิลป์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
RED
จินดาพร  จันทร์ไข
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
RED
ศศิโสม  แก้วศรี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2
0
WIN
2
BLUE
ชนกานต์  ไหวตรง
พิจิตร
พิจิตร
BLUE
กีรติกานต์  ศรีสกุล
พิจิตร
พิจิตร
BLUE
สุภัสสร  บุญเพิ่ม
พิจิตร
พิจิตร
BLUE
พัชราพร  ศรีเกษม
พิจิตร
พิจิตร
0
0
LOST
 
     
     
     
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย