รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
กาญจนบุรีเกมส์

 

รายการ ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
สาย D รอบ รอบพบกันหมด
วันที่13 สิงหาคม 2566 เวลา 17:20 น.
สนาม สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
VS
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
2
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Remark
Status
คู่มือ 1
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
5
4
4
5
4
2
4
0
0
0
23
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
1
0
0
3
0
4
1
0
0
0
8
-
เดี่ยวมือ 1
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
3
2
4
4
1
6
1
2
0
0
20
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
4
4
1
2
4
4
4
7
0
0
26
-
คู่มือ 2
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
6
4
4
4
4
4
5
0
0
0
25
-
 จบการแข่งขัน  
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
0
2
1
2
0
2
0
0
0
0
7
-

รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี
 ชัยวิชญ์  เหลี่ยมไพรบูรณ์
คู่มือ 1  
 ชญานนท์  แก้วสุทอ
คู่มือ 1  
 ภควัต  สมสนิท
เดี่ยวมือ 1  
 เฉลิมศักดิ์  แสนเสน่ห์
คู่มือ 2  
 ตฤน  ภามี
คู่มือ 2  
 ศุภรักษ์  สุวรรณรักษ์
คู่มือ 1  
 เอกรินทร์  คงรักษา
คู่มือ 1  
 วรากร  คงรักษา
เดี่ยวมือ 1  
 ธนดล  ศรีนิล
คู่มือ 2  
 อนันต์สิทธิ์  ก๊กเลี่ยม
คู่มือ 2