รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48
กาญจนบุรีเกมส์

 

รายการ ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย
สาย B รอบ รอบพบกันหมด
วันที่13 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น.
สนาม สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

นครราชสีมา
นครราชสีมา
VS
นราธิวาส
นราธิวาส
2
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Remark
Status
คู่มือ 1
นครราชสีมา นครราชสีมา
5
4
6
6
3
2
6
2
6
0
35
-
 จบการแข่งขัน  
นราธิวาส นราธิวาส
3
1
4
4
5
4
4
4
4
0
30
-
เดี่ยวมือ 1
นครราชสีมา นครราชสีมา
3
2
5
4
2
0
5
3
0
0
21
-
 จบการแข่งขัน  
นราธิวาส นราธิวาส
4
4
3
2
4
4
3
7
0
0
27
-
คู่มือ 2
นครราชสีมา นครราชสีมา
6
4
4
4
4
4
5
0
0
0
25
-
 จบการแข่งขัน  
นราธิวาส นราธิวาส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

รายชื่อนักกีฬา
นครราชสีมา นราธิวาส
 ภัทรพงศ์  ทองแท้วรเศรษฐ์
คู่มือ 1  
 เหมือนชนก  หลอดคำ
คู่มือ 1  
 พงษ์เพชร  พ่วงพันธ์
เดี่ยวมือ 1  
 ศิวกร  แว่นมงคล
คู่มือ 2  
 อิทธิกร  รัตนมงคล
คู่มือ 2  
 วรินทร์  อู่อินทร์
คู่มือ 1  
 สุรพงค์  พรมชา
คู่มือ 1  
 ส่งเสริม  แก้วสุขศรี
เดี่ยวมือ 1  
 ชนะพงศ์  ศิริทรัพย์
คู่มือ 2  
 ประดิษฐ์  มะโนสันต์
คู่มือ 2