Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2566

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
08:30
Official
ทีมหญิง   สาย C
สงขลา  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
08:30
Official
ทีมหญิง   สาย D
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
09:00
Official
ทีมชาย   สาย A
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
09:25
Official
ทีมชาย   สาย B
นครราชสีมา  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
11.30
Official
ทีมชาย   สาย C
เชียงใหม่  vs  อุทัยธานี
 รอบพบกันหมด
12.00
Official
ทีมชาย   สาย D
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
13.00
Official
ทีมหญิง   สาย B
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบพบกันหมด
13.00
Official
ทีมหญิง   สาย C
เชียงใหม่  vs  มุกดาหาร
 รอบพบกันหมด
13.40
Official
ทีมหญิง   สาย D
กาญจนบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
13.50
Official
ทีมชาย   สาย A
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบพบกันหมด
16.50
Official
ทีมชาย   สาย B
พิจิตร  vs  นราธิวาส
 รอบพบกันหมด
16:20
Official
ทีมชาย   สาย C
กาญจนบุรี  vs  อุทัยธานี
 รอบพบกันหมด
17.40
Official
ทีมชาย   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบพบกันหมด
17:20
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย