Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
รายการ เรือพาย 
คยัค 1 คน (K1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย SF2  
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08:50 น.
สนาม สะพานเหนือเขื่อนแม่กลอง

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กระบี่
กระบี่
3
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
4
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย