Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
รายการ เรือพาย 
คยัค 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร - คู่หญิง SF1  
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08:35 น.
สนาม สะพานเหนือเขื่อนแม่กลอง

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ลำพูน
ลำพูน
2
สุรินทร์
สุรินทร์
3
นครนายก
นครนายก
4
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย