Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สุมลทา    
นามสกุล
สุดาวงษ์
เพศ
หญิง
สังกัด
นครราชสีมา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  โดดร่ม ประเภทความแม่นยำ บุคคลหญิง
 กีฬาทางอากาศ
  โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน
 กีฬาทางอากาศ
  โดดร่มทุกรุ่น
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 กีฬาทางอากาศ
  โดดร่ม ประเภทรวมคะแนน
24/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  1  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย