Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ชยาภรณ์    
นามสกุล
คำหล่า
เพศ
หญิง
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 1,000 เมตร - ทีมหญิง
25/08/2566
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร - ทีมหญิง
29/08/2566
 เรือพาย
  เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร - ทีมหญิง
27/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  2  เหรียญ
เหรียญเงิน  1  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย