Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ลภัสภาส์    
นามสกุล
ชวนชม
เพศ
หญิง
สังกัด
สมุทรสาคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - คฑา - บุคคลหญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - กรุ๊ป อุปกรณ์ 2 บอล 3 ริบบิ้น
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ห่วง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - กรุ๊ปรวมอุปกรณ์ COM I
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - เดี่ยว ประเภททีม COM I
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - บอล - บุคคลหญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ COM II
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - บุคคลหญิง
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - บุคคลหญิง
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - กรุ๊ป อุปกรณ์ 2 บอล 3 ริบบิ้น
23/08/2566
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ห่วง
23/08/2566
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกลีลา - กรุ๊ปรวมอุปกรณ์ COM I
22/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  2  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย