Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธรณ์ธันย์    
นามสกุล
สัจจะเดช
เพศ
หญิง
สังกัด
นครศรีธรรมราช
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูโด
  ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ A (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)
 ยูโด
  ทีมหญิง 3 คน 2 รายการ รายการที่ B (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)
 ยูโด
  รุ่น+78 กก. รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
 ยูโด
  รุ่น+78 กก. รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 ยูโด
  รุ่น+78 กก. รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
24/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย