Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธมนวรรณ    
นามสกุล
หวลสัตย์
เพศ
หญิง
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กระดานยืนพาย
  ทีมผลัด 4 คน ระยะ 2 กิโลเมตร หญิง
 กระดานยืนพาย
  ทีมผลัดผสม 4 คน ระยะ 2 กิโลเมตร
 เรือพาย
  คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 กระดานยืนพาย
  ทีมผลัด 4 คน ระยะ 2 กิโลเมตร หญิง
19/08/2566
 เรือพาย
  คยัค 2 คน (K2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่หญิง
25/08/2566
 กระดานยืนพาย
  ทีมผลัดผสม 4 คน ระยะ 2 กิโลเมตร
19/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  2  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย