Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อนุสิทธิ์    
นามสกุล
สมรูป
เพศ
ชาย
สังกัด
เชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 1,000 เมตร - บุคคลชาย
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร - บุคคลชาย
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 1,000 เมตร - คู่ชาย
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร - คู่ชาย
 เรือพาย
  แคนู 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร - คู่ชาย
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 เรือพาย
  แคนู 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร - บุคคลชาย
27/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  1  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย