Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ศิรสิทธิ์    
นามสกุล
กันทศักดิ์ภักดี
เพศ
ชาย
สังกัด
นครราชสีมา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง ทุกรุ่น
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง บินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A ท่าบิน A.23
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 กีฬาทางอากาศ
  เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน
28/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  1  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  0  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย