Kanchanaburigames, THA | August 14 - 29, 2023
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พลกฤต    
นามสกุล
คล้ายกรูฎ
เพศ
ชาย
สังกัด
ชลบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยูโด
  ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ A (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)
 ยูโด
  ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ B (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)
 ยูโด
  รุ่น-73 กก.รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก.
สถิติ
เหรียญรางวัล
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
เหรียญรางวัล
วันที่ได้รับ
 ยูโด
  ทีมชาย 3 คน 2 รายการ รายการที่ A (แบ่งตามรุ่นน้ำหนัก)
25/08/2566
 ยูโด
  รุ่น-73 กก.รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก.
23/08/2566
เหรียญรวม
เหรียญทอง  0  เหรียญ
เหรียญเงิน  0  เหรียญ
เหรียญทองแดง  2  เหรียญ
 
     
Sponcer

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย