ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2566  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย B กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
2
08:30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย C สงขลา  vs มุกดาหาร
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
3
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย D สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
4
09:25
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย A ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
5
11.30
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย B นครราชสีมา  vs นราธิวาส
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
6
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย C เชียงใหม่  vs อุทัยธานี
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
7
13.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย D ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
8
13.00
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
9
13.40
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย C เชียงใหม่  vs มุกดาหาร
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
10
13.50
ซอฟท์เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบพบกันหมด  สาย D กาญจนบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
11
16.50
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย A กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
12
16:20
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย B พิจิตร  vs นราธิวาส
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
13
17.40
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย C กาญจนบุรี  vs อุทัยธานี
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
14
17:20
ซอฟท์เทนนิส
ทีมชาย
 รอบพบกันหมด  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ